VARNOST IGRAČ

V skladu s 5. členom Uredbe o varnosti igrač ( Ur.l. RS, št 34/11, 84/11 in 102/12) morajo proizvajalci na igračah po potrebi označiti vsa splošna ali posebna varnostna opozorila ter navodila za uporabo.  Opozorila, ki vplivajo na odločitev o nakupu igrač, morajo biti potrošniku vidna pred nakupom. To velja tudi za izdelke, ki se prodajajo na spletu.

VARNOSTNI NAPOTKI IN OPOZORILA

A. SPLOŠNA OPOZORILA NA IGRAČAH
”OPOZORILO! Igrača se uporablja le pod nadzorom odrasle osebe.”
Pri nakupu igrače je potrebno upoštevati tudi najnižjo oziroma najvišjo starost uporabnika, zmožnosti uporabnikov, ki so potrebne za varno in pravilno uporabo izdelka, ter največjo oziroma najmanjšo težo uporabnika.

B. POSEBNA OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI OB UPORABI NEKATERIH KATEGORIJ IGRAČ

1. Igrače, ki niso namenjene za uporabo otrokom, mlajšim od 36 mesecev

Igrače, ko so lahko nevarne za otroke, mlajše od 36 mesecev, so označene z opozorilom:
˝OPOZORILO! Ni primerno za otroke mlajše od 36 mesecev.˝ ali
˝OPOZORILO! Ni primerno za otroke, mlajše od treh let.˝ ali
opozorilom v obliki naslednje grafične slike:
Opozorilu je priložena kratka obrazložitev specifične nevarnosti, zaradi katere ta igrača ni primerne za otroke, mlajše od 36 mesecev (funkcije, dimenzije, značilnosti, lastnosti ali drugi tehtni razlogi).

2. Igrače za prostočasne aktivnosti

Pojasnilo: Igrača za prostočasne aktivnosti je igrača za domačo uporabo, pri kateri podporna struktura med izvajanjem dejavnosti ostaja nepremična, igrača pa je namenjena temu, da lahko otroci izvajajo katero koli od naslednjih aktivnosti: plezanje, skakanje, zibanje, drsenje, guganje, vrtenje, plazenje, lazenje ali katera koli kombinacija teh aktivnosti.
Na igračah za prostočasne aktivnosti je navedeno sledeče opozorilo:
˝OPOZORILO! Samo za domačo uporabo.˝
Igračam za prostočasne aktivnosti, pritrjenim na ogrodje, po potrebi pa tudi drugim igračam za prostočasne aktivnosti, so priložena navodila, ki opozarjajo na potrebo po preverjanju in vzdrževanju glavnih delov izdelka (vzmeti, pritrdilnih elementov, opor) v določenih časovnih presledkih in poudarjajo, da lahko pride do padcev ali prevrnitve, če se tako preverjanje ne izvaja (npr. pred vsako uporabo izdelka preverite njegovo stanje (montaža, zaščita, plastični deli in/ali električni deli). Redno preverjajte varnostne  in osnovne elemente in jih po potrebi ponovno zategnite ali pritrdite. V kolikor ugotovite napako, izdelka ne uporabljajte, v kolikor ga ne popravite. Neupoštevanje navodil lahko izzove padec, prekuc ali nastanek drugih škod izdelka.) Izdelku morajo biti priložena tudi navodila za pravilno sestavljanje igrače, ki navajajo, kateri deli so lahko nevarni, če niso pravilno sestavljeni. Predloženi morajo biti tudi posebni podatki v zvezi z ustrezno površino, na katero se naj igrača namesti.

3. Funkcionalne igrače

Pojasnilo: Funkcionalna igrača je igrača, ki deluje in se uporablja na enak način kot proizvod, naprava ali stroj, namenjen odraslim, in je lahko zmanjšan model takšnega proizvoda, naprave ali stroja.
Na funkcionalnih igračah je navedeno naslednje opozorilo:
˝OPOZORILO! Igrača se sme uporabljati samo pod neposrednim nadzorom odrasle osebe˝.
Funkcionalne igrače so opremljene z navodili o delovanju in z navodili glede varnostnih ukrepov, ki jih uporabnik mora upoštevati, z opozorilom, da lahko neupoštevanje teh varnostnih ukrepov uporabnika izpostavi nevarnostim (so navedene), ki so običajno povezane z napravo ali proizvodom, katerega pomanjšani model ali imitacijo predstavlja igrača. Takšno igračo je potrebno shranjevati izven dosega otrok, mlajših od starosti, ki jo določi proizvajalec.

4. Kemijske igrače

Pojasnilo: Za kemijske igrače veljajo zlasti: kompleti za kemijo, kompleti za ulivanje v plastično maso, miniaturne delavnice za keramiko, emajliranje ali fotografijo in podobne igrače, pri katerih lahko med njihovo uporabo pride do kemijske reakcije ali podobne spremembe snovi.
Na kemijskih igračah je potrebno navesti naslednje opozorilo:
˝OPOZORILO! Ni primerno za otroke, mlajše od X let (starost določi proizvajalec). Uporabljati pod nadzorom odrasle osebe.˝
V navodilih za uporabo igrač, ki same po sebi vsebujejo nevarne snovi ali zmesi, je navedeno opozorilo o nevarnosti teh snovi ali zmesi ter navodila v zvezi z varnostnimi ukrepi, ki jih uporabnik mora upoštevati, da se izogne nevarnostim, ki jih je treba na kratko opredeliti glede na vrsto igrače. Prav tako se navede prva pomoč v primeru hude nesreče zaradi uporabe te vrste igrače. Navede se tudi, da morajo biti igrače izven dosega otrok, mlajših od starosti, ki jo določi proizvajalec.

5. Drsalke, kotalke, rolerji, deske, skiroji in kolesa kot igrače za otroke

Na teh izdelkih, ki se prodajajo kot igrače, je potrebno navesti naslednje opozorilo:
˝OPOZORILO! Nositi je treba zaščitno opremo. Ni za uporabo v prometu.˝
Poleg tega morajo navodila za uporabo vključevati opozorilo, da je treba igračo uporabljati previdno, saj zahteva veliko spretnosti, da bi se izognili padcem ali trkom, zaradi katerih bi lahko prišlo do poškodbe uporabnika ali tretje osebe. Navede se tudi, katera je priporočljiva zaščitna oprema (čelade, rokavice, ščitniki za kolena, ščitniki za komolce itd.).

6. Vodne igrače

Pojasnilo: Vodna igrača je igrača, ki je namenjena uporabi v plitki vodi in ki lahko nosi otroka na vodi ali ga pri tem podpira.
Na vodnih igračah mora biti navedeno naslednje opozorilo:
˝OPOZORILO! Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka in pod nadzorom odrasle osebe.˝

7. Igrače v živilih

Na igračah v živilu ali združenih z živilom mora biti navedeno naslednje opozorilo:
˝OPOZORILO! V živilu je igrača. Priporočen nadzor odrasle osebe.˝

8. Imitacije zaščitnih mask in čelad

Na teh izdelkih mora biti navedeno naslednje opozorilo:
˝OPOZORILO! Ta igrača ne zagotavlja zaščite.˝

9. Igrače, ki se z vrvicami, vrvmi, elastikami ali trakovi obesijo čez zibelko, otroško posteljico ali otroški voziček

Na teh igračah mora biti navedeno naslednje opozorilo:
˝OPOZORILO! Da bi preprečili morebitne poškodbe, ki nastanejo, če se otrok zaplete, odstranite igračo, ko se otrok začenja dvigati na roke in kolena v plazeči položaj.˝

10. Pakiranje dišavnih snovi v vohalnih igralnih ploščah, kozmetičnih setih in okušalnih igrah

Pojasnilo: Opomba: kemijska igrača je igrača, namenjena neposrednemu ravnanju s kemičnimi snovmi in zmesmi in ki se uporablja na ustrezen način glede na starost otroka ter pod nadzorom odrasle osebe. Kozmetični set je igrača, katere namen je, da se z njeno pomočjo otrok nauči izdelave proizvodov, kot so dišave, mila, kreme, šamponi, peneče kopeli, bleščila, ličila za ustnice, druga ličila, zobna pasta in balzami za lase.
Na embalaži dišavnih snovi v vohalnih igralnih ploščah, kozmetičnih setih in okušalnih igrah, ki vsebujejo dišavne snovi mora biti navedeno naslednje opozorilo:
˝OPOZORILO! Vsebuje dišavne snovi, ki lahko povzročijo alergije.˝

11. Otroška električna vozila

Navodila za pravilno uporabo otroških električnih vozil.

Pred prvo uporabo električnega vozila skrbno preverite vse komponente avtomobila in napolnite baterijo. Baterijo mora polniti odrasla oseba in ne otrok. Pred vsakim polnjenjem preverite stanje baterije. Med vožnjo avtomobila se ne sme naglo spreminjati smeri vožnje (naprej/nazaj). Najprej ustavite vozilo in nato spremenite smer vožnje, saj lahko v nasprotnem primeru poškodujete vozilo. Za uporabo vozila izberite varen kraj. Ni dovoljena uporaba na ulici, cesti, klančini, strmem hribu in v bližini bazena.
Ne uporabljajte avta med nevihto. Ko se vozilo dalj časa ne uporablja odklopite baterijo.

Navodila za uporabo napajalnika
Polnjenje avtomobila se lahko izvaja samo v zaprtih prostorih. Uporabljajte samo napajalnik, ki je priložen izdelku, ne uporabljajte drugih napajalnikov! Ne uporabljajte napajalnika če vidite, da je ta poškodovan. Napajalnika ne izpostavljajte vodi ali drugim dejavnikom, ki bi lahko ogrozili njegovo delovanje. Redno preverjajte ali je napajalni kabel, vtič nepoškodovan. Vozilo je treba
polniti v položaju OFF. Napajalnik se lahko segreje med polnjenjem, kar je običajen pojav.

Navodila za polnjenje avtomobila
Konico polnilnega priključka (vtič) priključite v odprtino za polnjenje, ki je v zadnjem delu avtomobila pod sedežem ali na armaturni plošči odvisno od modela avtomobila. Polnilna odprtina je označena. Polnilnik vklopite v omrežje. Polnjenje naj traja 8 do 10 ur in ne več kot 24 ur, saj lahko poškodujete baterijo.

Nikoli ne spreminjajte električnega sistema!

 • Spremembe lahko povzročijo požar, ki povzroči resne poškodbe in lahko uniči tudi električni sistem.
 • Uporaba napačne baterije ali polnilnika lahko povzroči požar ali eksplozijo, ki povzroči resne poškodbe.

 • Uporaba neoriginalnih sestavni delov lahko povzročijo pregrevanje, požar ali eksplozijo vozila.

 • Če zaznate poškodbo ali prekomerno obrabo, ne uporabljajte polnilnika ali baterije, dokler ne zamenjate obrabljenega ali poškodovanega dela.

Navodila za uporabo daljinskega upravljalnika (R/C)
Če ima avto stikalo za vožnjo s pomočjo daljinskega upravljalnika, preklopite na funkcijo R/C. Kontrolo nad vozilom sedaj upravljate z daljinskim upravljalnikom. Ko premaknemo ročico na daljinskem upravljalniku naprej, se bo samodejno vozilo premaknilo naprej, ko prestavimo ročico nazaj se premakne nazaj. Premikanje ročice na desni strani daljinskega upravljalnika v levo ali desno smer spremeni smer vožnje v levo ali desno stran. POMEMBNO: Kadar želite spremeniti smer vožnje (primer: iz
vožnje naprej v vzvratno vožnjo) je potrebno vozilo ustaviti in še le nato z ročico spremenimo smer vožnje. Če tega ne storite, lahko pride do poškodbe zobnikov in krmila.

Pri uporabi vozila je potrebno imeti otroka pod stalnim nadzorom!
Kadar vožnjo upravljamo s pomočjo daljinskega upravljalnika, bodite na razdalji največ 5m od avtomobila.

VARNOSTNA PRAVILA IN OPOZORILA:

 1. Baterijo lahko polni samo odrasla oseba;
 2. Pred polnjenjem baterije preverite če je ta popolnoma prazna, s tem boste podaljšali življenjsko dobo baterije.
 3. Med vožnjo avtomobila ne spreminjajte smeri vožnje (naprej/nazaj). Najprej ustavite vozilo in nato spremenite smer vožnje sicer lahko poškodujete motor avtomobila,..
 4. Vožnja med nevihto ni dovoljena!
 5. Ko se vozilo dalj časa ne uporablja odklopite baterijo!
 6. Izberite varen kraj za uporabo vozila. Ne uporabljajte vozila na ulici, v bližini ceste, na hribu ali v bližini bazena.
 7. Ne uporabljajte vozila na pesku ali gramozu.
 8. Uporaba vozila je dovoljena samo pod neposrednim nadzorom odrasle osebe!
 9. Vozilo je potrebno očistiti in vzdrževati po vsaki igri. Zaščititi ga je potrebno pred dežjem, prahom, peskom in drugimi neugodnimi pogoji.

VZDRŽEVANJE VOZILA:

Otroku morate zagotoviti ustrezne napotke za pravilno uporabo in vzdrževanje avtomobila.

 1. Pred vsako uporabo vozila preverite ali je vsak del pravilno in trdno pritrjen.
 2. Avto ne sme biti dlje časa v vlažnem prostoru, na mokrem, na mrazu ali v izjemni vročini.
 3. Preprečite preobremenjenost vozila.
 4. Vozilo čistimo z vlažno krpo pred tem pa odklopimo baterijo.

Z NAKUPOM ELEKTRIČNEGA VOZILA SE STRANKA STRINJA Z GARANCIJSKIMI POGOJI IN SE STRINJA DA ODGOVORNOST PRODAJALCA/DOBAVITELJA NEBO NIKOLI VEČJA KOT JE VREDNOST AVTOMOBILA!

 • Garancija bo neveljavna, če bo izdelek kdaj uporabljen na način, ki ne ustreza rekreacijski vožnji ali ne bodo upoštevana varnostna opozorila.
 • Če bo izdelek kakor koli spremenjen ali bodo uporabljene neoriginalne komponente.
 • Prodajalec (MINILU D.O.O.) ne odgovarja za poškodbe na vozilu ali poškodbe oseb, če niso bili upoštevana vsa varnostna opozorila in napotki (pred vsako vožnjo preverite vozilo, uporabljajte samo originalne dele, otroka imejte pod stalnim nadzorom, vozilo uporabljajte na ravnih površinah, ne uporabljajte vozila v bližini ceste, stopnic, bazena ali na hribu).